صادرات (از ایران به روسیه)

Export

We invite you to cooperate with Russian companies that sell products to the Islamic Republic of Iran. Products such as: cereal products (wheat, corn), timber, metal, butter and soybean oil. The main types of goods exported to Iran are provided on our website. We will consider all offers of cooperation. We are ready to accept your request at the right time for you.

Read more

export products

Import

Our company imports food products (pistachios, raisins, dates). This type of product is relevant for sale all year round. Other types of products are sold exclusively to the customer after the contract is concluded. We guarantee the quality of the goods, the minimum conditions, the real price and the high level of service. We are a stable and responsible company

Read more
واردات (از روسیه به ایران) شرکت "جی بی اس" از شرکتهای روسیه که محصولات زراعی غلات(گندم، ذرت)، چوب، فلزات، کره و روغن سویا را به جمهوری اسلامی ایران صادر می کنند به همکاری دعوت می نماید. .انواع اصلی کالاهای وارد شده به ایران در سایت ما ارائه شده است. ما همه پیشنهادات همکاری را در نظر خواهیم گرفت. ما حاضریم درخواست شما را درهر زمانی که برای شما مناسب باشد بپذیریم.

Imported products

خدمات ارزی

currency services

Yuan remittance in KUNLUN Bank of China Another service of Global Business Company is Yuan and Euro remittance service in KUNLUN Bank of China. KUNLUN Bank is Kojak Bank in China, which was established only to communicate with Iran. The bank’s investor is China National Petroleum Corporation

Read more

Sales Department

Log in to the store page now and submit your request.