واردات

قیمت ها

قيمت هاي اعلامي به دلايل تغيير کورس ارز در روسيه و نوسانات قيمت حمل و نقل و قيمت خود کالا دست خوش تغييرات آني مي باشد و لذا قيمت هاي اعلام صرفا يک هفته اعتبار دارد و در صورت تغيير قيمت هاي جديد اعلام خواهد شد و در ارتباط با ظرفيت تامين حداقل ظرفيت ها اشاره شده است و در صورت نياز به تاييديه نهايي قيمت ها خواهشمنديم از طريق ايميل در خواست خود را براي هر کالا جهت استعلام ارسال نماييد .

ظرفيت قابل تامين در ماه به تن

قيمت غلات به دلار

20000 210 قیمت جو دامي روسيه تحويل بنادر شمالي
20000 220 قیمت ذرت دامي روسيه تحويل بنادر شمالي
12000 225 قیمت گندم کلاس 3 روسيه تحويل بنادر شمالي

ظرفيت قابل تامين در ماه به تن

قيمت روغن و دانه هاي روغني به دلار

9000 422 دانه سويا
3000 696 روغن خام آفتاب گردان

ظرفيت قابل تامين در ماه به تن

قيمت تخته روسي هر متر مکعب تحويل بنادر شمالي

300 198 يولکا
600 195 ساسنا
صرفا جهت اطلاع نرخ کرايه کشتي از بنادر روسيه به بنادر شمالي به دلار
19 ماخاچ قلعه
23 اوليا
27 آستاراخان
34 وگاگراد
36 کاميشن
37 ولگادنس
38 انگلس
42 سيرزن
43 يکاترينوکا
44 سامارا – تالياتي
45 اوليانس
48 چيستاپلسکي
50 کازان
ظرفيت توليد در ماه به تن قيمت هر کيلو گرم گوشت لاشه شقه شده بره به دلار
60 6.1 قيمت تحويل تهران بدون هزينه گمرک مقصد

هزينه خدمات ارزي

دريافت يوان در كلن بانك و ترخيص آن و تبديل آن به يوان آزاد و ظرف مدت 7 روز كارى با 10.5 درصد كارمزد
كارمزد دريافت يوان در كلن بانك و ترخيص آن وتبديل آن به به ريال و ظرف مدت 9 روز كارى با نرخ با ارز آزا د با10.5 درصد كارمزد
كارمزد دريافت يوان در كلن بانك و ترخيص آن و تبديل آن به درهم در امارات متحده عربى (دبى) و يورو يا دلار در تركيه(استانبول) و ظرف مدت 8 روز كارى با نرخ اكس اى ( xe.com) با 11 درصد كارمزد
كارمزد دريافت يوان در كلن بانك و ترخيص آن و تبديل آن به يورو در روسيه و ظرف مدت10 روز كارى با نرخ اكس اى ( xe.com) با 12.5 درصد كار مزد

كارمزد دريافت روپيه هند و ترخيص و تبديل آن به درهم ظرف ٥ روز كارى 12.5 درصد كارمزد

كارمزد دريافت روپيه هند و ترخيص و تبديل آن به روبل روسيه با منشأ خارجى ظرف ٨ روز كارى ١4 درصد كارمزد

كارمزد دريافت روپيه هند و ترخيص و تبديل آن به ريال نرخ ارز آزاد ظرف ٥ روز كارى 12.5 درصد كارمزد